Crea la teva llibreta o diari de viatge

Diari ViatgeFes el diari que t’acompanyi en els teus viatges! Una enquadernació que s’entrecreua com els dits de les mans. Donarem màxim protagonisme als fils i al paper. I sense cap mena d’adhesiu!

Fem-ho fàcil! També el podràs fer servir com a àlbum, receptari… el que tu vulguis!

Lloc CENTRE CÍVIC RAVAL
Horari Dimecres de 18.00 a 20.00 h
Període Del 13 al 27 de març
Professor/a Jes Casanova (Arquitectura del Libro)
Preu 12 €
Preu material 8 €, que es pagaran en efectiu el primer dia directament a la tallerista
Calendari de classes Març: 13, 20 i 27