Augmenta els teus recursos i les possibilitats de resposta davant situacions de la vida, prenent consciència dels pensaments, sentiments, creences i pors. Empodera’t i augmenta la teva qualitat de vida i satisfacció personal.

Continguts:

  • Gestió de les emocions. Tipus i funcions.
  • Planificació estratègica personal. Definir metes i objectius.
  • Capacitat de canvi i actitud mental. Mapes mentals.
  • Presa de decisions.
  • Mecanisme mental i automatisme. Mateixa manera de pensar, mateixos resultats.
  • Creences, valors i hàbits.

Metodologia:

Les classes es duran a terme amb breus exposicions teòriques, i amb exercicis i dinàmiques per tal de generar un aprenentatge altament experiencial.

Lloc CENTRE CÍVIC CAN MARINER
Horari Dilluns de 17.45 a 19.45 h
Període Del 30 de setembre al 2 de desembre
Professor/a Mònica Sánchez
Preu 32 €
Calendari de classes
  • Setembre: 30
  • Octubre: 7, 14, 21 i 28
  • Novembre: 4, 11, 18 i 25
  • Desembre: 2