PROTOCOL COVID ALS TALLERS

Els centres s’adaptaran a les mesures de prevenció i seguretat que en cada moment s’estableixin.