Inscripcions

  • Les inscripcions són presencials i s’han de fer a cada centre on es duu a terme el taller, de 16.00h a 20.00h.
  • El període d’inscripcions comença el 8 de gener a les 16.00 h i fins el 17 de gener a les 20.00 h. Les places són limitades i es respecta l’ordre d’arribada.
  • El pagament es farà per mitjà d’un ingrés bancari amb l’imprès facilitat al centre. No s’accepten pagaments en efectiu ni altres mitjans.
  • No s’acceptarà cap rebut de pagament fet amb anterioritat al dia i hora d’apertura d’inscripcions.
  • La inscripció serà efectiva un cop lliurat el full d’inscripció emplenat, pagada la quota i portant al centre el resguard de pagament en un termini de dos dies.
  • Els tallers comencen a partir del 27 de gener.
  • Els diferents preus dels tallers estan establerts en funció de les hores totals de curs.
  • L’import del curs només es retorna en cas que s’anul·li el taller perquè no s’arriba al mínim de places establertes. En aquest cas, es comunicarà prèviament a les persones afectades i es farà el retorn amb el mateix mètode de pagament. Cal guardar la còpia del rebut de pagament de la inscripció.